Urządzenia: pompy


Projekty przepompowni zrealizowane przez firmę IMPEX wyposażone są w pompy zatapialne polskich jak i zagranicznych producentów - zgodnie z sugestiami Projektanta, Inwestora lub Użytkownika.

Układ tłoczenia może być wyposażony w jedną lub dwie pompy zatapialne połączone z instalacją tłoczną za pomocą kolan sprzęgających. Pompy montowane są przez zsunięcie ich na łańcuchu po prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie połączenia pompy z kolanem sprzęgającym następuje samoczynnie, dzięki specjalnie skonstruowanemu zaczepowi pompy. Kolano stopowe i prowadnice zamontowane są w zbiorniku na stałe, natomiast pompa jest elementem ruchomym.

W zależności od rodzaju tłoczonego medium w przepompowniach stosujemy pompy o różnej konstrukcji wirnika:
  • wirnik wyposażony w urządzenie tnące lub rozdrabniające - zalecany do tłoczenia na duże wysokości małych ilości ścieków (ścieki bytowo-gospodarcze);
  • wirnik otwarty (vortex) - pompy tłoczą ścieki zawierające domieszki stałe a także większe zanieczyszczenia stałe (ścieki surowe, osady czynne, osady surowe i gnilne, woda zanieczyszczona);
  • wirnik jednokanałowy - zalecany do tłoczenia ścieków zawierających domieszki stałe oraz większe zanieczyszczenia stałe; charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością (ścieki bytowo-gospodarcze, komunalne, deszczowe, szlamy obiegowe);
  • wirnik wielokanałowy - przeznaczony do tłoczenia cieczy zawierających zanieczyszczenia stałe, nie wytwarzające gazów i pozbawionych substancji włóknistych (ścieki oczyszczone mechanicznie, ścieki opadowe, ścieki przemysłowe.

Przepompownie standardowo wyposażone są w dwie pompy zatapialne w ustawieniu stacjonarnym. Pompy te pracują naprzemiennie: jedna jest pompą nadrzędną - pracującą, druga podrzędną - rezerwową. W zależności od warunków możliwe są inne układy pracy pomp.


Designed by VIPERCOM