Systemy monitoringu


Nasze rozwiązania projektowe uwzględniają różne systemy powiadamiania, m. in. system monitoringu przepompowni w trybie ciągłym z wykorzystaniem transmisji radiowej lub pakietowej transmisji danych - GPRS.

Operator obsługujący system ma dostęp do aktualnego stanu pracy układów wykonawczych (np. pomp) i otrzymuje natychmiastowe powiadomienia o stanach awaryjnych wymagających natychmiastowej reakcji. Dane pomiarowe oraz stany pracy pomp rejestrowane są automatycznie bazie danych i mogą być wykorzystane do późniejszego dokonywania szczegółowych analiz i raportów. Na podstawie takich danych można również zauważyć stany anormalne, które nie powodują wszczęcia alarmu, ale są niekorzystne dla urządzeń - i co najważniejsze... wyeliminować je po wcześniejszym przeanalizowaniu problemu oraz wykonaniu niezbędnych testów.


Standardowy system monitorujący składa się:
  • ze sterownika mikroprocesorowego (wyposażonego w radiomodem lub modem GPRS, umożliwiający dwukierunkową wymianę danych z systemem nadrzędnym znajdującym się w dyspozytorni);
  • z systemu nadrzędnego (zwykle komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem wizualizacyjnym z grupy SCADA. Dane przesyłane ze sterowników reprezentowane są w postaci schematów synoptycznych na ekranie komputera - grafiki, wykresy, lista alarmowa itp.);


Designed by VIPERCOM