Oczyszczalnie komunalne


Komunalne oczyszczalnie ścieków to mechaniczno - biologiczne oczyszczalnie, przeznaczone przede wszystkim do oczyszczania ścieków socjalno - bytowych z kanalizacji.


Oczyszczanie takie składa sięz trzech podstawowych etapów:
  • oczyszczanie mechaniczne (kraty, psiaskownik, przepompownia);
  • oczyszczanie biologiczne (komora denitryfikacji, komora nitryfikacji, osadnik wtórny z osadem zawieszonym);
  • etap gospodarki osadowej (tlenowa stabilizacja osadu, odwadnianie osadu).


Designed by VIPERCOM