Urządzenia: armatura przemysłowa


Nasza działalność w tej dziedzinie oparta jest na współpracy z renomowanymi firmami zajmującymi się produkcją nowoczesnej armatury przemysłowej, która w swoich rozwiązaniach konstrukcyjnych spełnia wymagania określone w normach europejskich. Dzięki temu zapewniamy naszym Klientom optymalne rozwiązanie problemów zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym.

Armaturę przemysłową można podzielić na kilka głównych kategorii:
  • Armatura zaporowa - służy do odcinania przepływu czynnika jak i zabezpieczania instalacji przed wstecznym przepływem (zawory, zawory grzybkowe, zawory kulowe, przepustnice, zastawki);
  • Armatura zabezpieczająca (zawory bezpieczeństwa);
  • Armatura oddzielająca - zatrzymywania zanieczyszczeń w postaci stałej, unoszonych przez wodę w sieciach ciepłowniczych, węzłach cieplnych i kotłowniach (filtroodmulniki, filtry, magnetyzery, odwadniacze, separatory);
  • Armatura zwrotna (klapy burzowe, przepustnice, zawory grzybkowe zaporowo - zwrotne, zawory klapowe, zawory kulowe, zawory membranowe, zawory płytkowe);
  • Armatura regulująca (zawory pływakowe, zawory regulacyjne);
  • Inne elementy armatury (hydranty, kosze ssawne, nawiertki, opaski wodociągowe);


Designed by VIPERCOM