Separatory lamelowe, koalescencyjne, tłuszczu


Aby spełnić warunki prawne ochrony wód, należy zastosować specjalne urządzenia zwane separatorami, które skutecznie i bardzo wydajnie oddzielają substancje ropopochodne (oleje, tłuszcze, itp.) ze ścieków technologicznych i sanitarnych. Separatory przeznaczone są do oddzielania lekkich zanieczyszczeń płynnych o gęstości mniejszej niż woda (np. oleje, benzyny itp). Znajdują zastosowanie przede wszystkim w układach zlewni miejskich, sieciach deszczowych zakładów przemysłowych, stacji benzynowych, baz paliwowych, baz sprzętu, placów manewrowych, parkingów i dróg. Stosowane są również do podczyszczania ścieków technologicznych z warsztatów oraz myjni samochodowych.

Wyróżniamy separatory:
  • lamelowe (urządzenie do oddzielania związków ropopochodnych oraz zawiesin łatwoopadających z dopływających do niego wód deszczowych, wykorzystujący technologię wielostrumieniową);
  • koalescencyjne (urządzenia do oddzielania substancji ropopochodnych zawartych w ściekach technologicznych i wodach opadowych, odprowadzanych do kanalizacji lub innego odbiornika);
  • tłuszczu (urządzenia wykorzystujące zjawisko flotacji cząstek substancji tłuszczowych i gromadzenie się ich na powierzchni wody).


Designed by VIPERCOM