Układy sterujące


Firma IMPEX stosuje w swoich rozwiązaniach najnowocześniejsze układy sterowania, oparte na zaawansowanych układach elektronicznych wyposażonych w szereg elementów ułatwiających oraz wspomagających ich użytkowanie.

Świadczymy kompleksowe usługi inżynierskie i montażowo - rozruchowe w zakresie wykonawstwa układów sterowania dla przepompowni ścieków przydomowych i komunalnych.


Nasze rozwiązania układów sterujących pozwalają na współpracę między innymi z podsystemami:
  • zabezpieczającymi (zabezpieczenia różnicowo prądowe, nadprądowe, nadnapięciowe, termiczne);
  • pomiarowo - kontrolującymi (liczniki czasu pracy pomp, pomiar poziomu ścieków za pomocą wyłączników pływakowych lub sond hydrostatycznych, pomiar ciśnienia);
  • sygnalizacyjnymi (optyczna sygnalizacja pracy pomp, optyczno - akustyczna sygnalizacja wystąpienia stanów awaryjnych, wyświetlacze LCD, bezpośrednia wizualizacja);
  • wspomagającymi (łagodny rozruchu pomp - soft start, instalacje antywłamaniowe, oświetlenie wewnętrzne);


Designed by VIPERCOM