Przepompownie przydomowe


Podnoszenie standardu życia pociąga za sobą m.in. kanalizowanie coraz większych obszarów. Zamiast trudnych technicznie i nieuzasadnionych ekonomicznie przegłębień kanalizacji grawitacyjnej proponujemy budowę lokalnych, strefowych lub pośrednich przepompowni ścieków. Firma Impex oferuje naszym Klientom zaawansowane technologicznie pompy, automatykę oraz zbiorniki czerpalne. Tego typu rozwiązania są kompletnymi urządzeniami stosowanymi w kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej i ciśnieniowej. Doskonale sprawdzają się w przepompowywaniu ścieków sanitarnych, deszczowych i drenażowych.
Designed by VIPERCOM